fbpx
Menu Menu
0product(en)
Minikar

Geen producten in de winkelwagen.

Gebruiksvoorwaarden

 1. Preambule
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van Domaine des Hautes Fagnes. Elk gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.
 2. Intellectuele eigendomsrechten
  De volledige inhoud van de site, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, logo’s en andere grafische elementen, is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten in België.
 3. Gebruikersaccount
  Voor bepaalde diensten moet u een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw identificatiegegevens en alle acties die via uw account worden ondernomen.
 4. Gebruik van de site
  De gebruiker verbindt zich ertoe de site niet te gebruiken voor illegale, schadelijke of onethische activiteiten.
 5. Verantwoordelijkheid
  Wij stellen alles in het werk om de juistheid van de informatie te garanderen. Het Domaine kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen.
 6. Bescherming van gegevens
  In overeenstemming met de geldende regelgeving in België respecteren wij de privacy van onze gebruikers. Alle verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.
 7. Externe koppelingen
  De site kan links naar andere websites bevatten. Domaine des Hautes Fagnes wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud en de praktijken van deze sites.
 8. Overmacht
  Het Domaine des Hautes Fagnes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen of technische storingen.
 9. Wijziging van de GCU
  Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen.
 10. Toepasselijk recht en jurisdictie
  Op deze AVV is Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.