MISE À JOUR 13 janvier 2021 (VERSION EN NÉERLANDAIS PLUS BAS SUR LA PAGE) :

NOUVELLES REGLES DES LE 15/01/2021

Ne vous inquiétez pas, nos équipes sont à votre disposition afin de répondre à toutes vos questions.

Fonctionnement de l’hôtel

 • Le petit-déjeuner : self-service au buffet entre 7h30 et 10h (dégustation en chambre) – Réservation horaire lors du check-in.
 • Le bar : self-service de 15h à 23h avec une carte de boissons restreinte (dégustation en chambre).  Installation au bar interdite.
 • Les machine à boissons : disponibles 24H/24 dans le hall de la réception.
 • Les repas du soirs (paniers) : ils sont distribués en chambre dès 18h par nos serveurs (dégustation en chambre). – Choix du type de panier lors de votre réservation à l’hôtel. Room service pour le vin accompagnant le repas jusque 22h. Le reste des boissons se récupèrent au bar en self-service. Notre brasserie et notre restaurant sont fermés.
 • La piscine : chaque réservation (chambre) a droit à deux heures de piscine – réservation horaire par email à info@dhf.be lors de votre réservation de séjour. Un contrôle de notre personnel sera effectué à l’entrée.
 • Les sacs wellness : ils ne sont pas inclus dans votre réservation et sont au prix de 18€ (peignoir, pantoufles, serviette de bain). Vous pouvez emporter celui de la maison, si vous le désirez.
 • Les lunch-packets : si vous souhaitez quitter notre établissement avec votre lunch du midi, nous proposons une formule à 9€ (choix de sandwiches, eau, collation sucrée) – réservation lors du check-in pour le lendemain 9h00.

Règles Covid

Arrivée et séjour à l’hôtel:

 • La température frontale sera prise au check-in et à l’entrée de la piscine.
 • Le masque est obligatoire pour les plus de 10 ans partout dans l’enceinte de l’hôtel.
 • Les communs de l’hôtel seront fermés à l’exception de la réception. Les regroupements y seront interdits
 • Des règles internes sanitaires sont mises en place et à sont à respecter scrupuleusement sous peine de demande de départ immédiat : votre sécurité est notre priorité.
 • Les balades en plein air sont vivement recommandées la journée car les départements de l’hôtel sont fermés.

Découvrez les mesures sanitaires pour votre santé et votre sécurité.Voyagez en toute sérénité et sans stress.

Lieux communs :

 • Distributeur de gel hydroalcoolique dans les lieux communs de l’hôtel.
 • Marquage au sol dans le hall.
 • Plexiglass devant les comptoirs, réception et wellness.
 • WC des communs (nettoyés toutes les 30 minutes).
 • Tout notre personnel en front office devant les clients sera masqué.
 • Espace séminaire fermé pour éviter les rassemblements (quand il n’y a pas de séminaire).
 • Préconiser les deux cages d’escaliers de l’hôtel.

Centre wellness fermé (obligation COVID) SAUF PISCINE !

Découvrir les offres pour l'été !

RESTAURANT obligatoirement fermé (restauration en chambre uniquement).

Personnel de cuisine et mesures en cuisine et plonge :

 • Distance entre les travailleurs de 1,5m.
 • Uniforme stérile de la tête aux pieds pour les cuisiniers avec masque.
 • Matériel de cuisine, vaisselle etc… passé en plonge deux fois avant utilisation.
 • Essuie à usage unique.
 • Nettoyage au sol chaque heure.

Personnel de nettoyage et mesures en chambre :

 • Chambres aérées de 11h à 13h avant nettoyage.
 • Nettoyage draconien des 70 chambres à l’aide de produits ANTI-COVID spécialisés.
 • Linge à usage unique.
 • Minibar interdit.
 • Présence d’une nouvelle machine à boissons dans le hall.
 • Nettoyage au sol des couloirs à l’aide d’une machine spécialisée anti-bactéries.
 • Nettoyage au sol des chambres avec une machine spécialisée après chaque check out (même machine).
 • Rideaux et stores nettoyés après chaque check out à l’aide d’une machine à vapeur.
 • Livres en chambre, book d’informations interdits (toutes les infos se retrouvent sur le site).
 • Personnel masqué et uniformes spécialisés.
Découvrir les offres pour l'été !

UPDATE 13 JANUARI 2021

NIEUWE VOORSCHRIFTEN OP 15/01/2021

Maak u geen zorgen, onze teams staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

Hoe het hotel werkt

 • Ontbijt: zelfbediening aan het buffet tussen 7.30 en 10 uur (proeverij op de kamer) – reservering bij de check-in.
 • De bar: zelfbediening van 15.00 tot 23.00 uur met een beperkte drankenkaart (proeverij op de kamer).  Installatie aan de bar verboden.
 • Drankmachines : 24 uur per dag beschikbaar in de ontvangsthal.
 • Avondmaaltijden (manden): deze worden vanaf 18.00 uur in uw kamer verdeeld door onze kelners (proeverij op uw kamer) – keuze van het type mandje bij de reservering in het hotel. Roomservice voor de wijn bij de maaltijd tot 22.00 uur. De rest van de drankjes worden opgehaald aan de zelfbedieningsbar. Onze brasserie en restaurant zijn gesloten.
 • Het zwembad: elke reservering (kamer) heeft recht op twee uur zwembad – Uurlijkse reservering per e-mail naar info@dhf.be wanneer u uw verblijf boekt. Een controle door onze medewerkers zal worden uitgevoerd bij de ingang.
 • De wellness-tassen: ze zijn niet inbegrepen in uw reservering en zijn voor de prijs van 18€ (badjas, slippers, handdoek). U kunt die van het huis nemen, als u dat wilt.
 • De lunchpakketten: als u ons etablissement wenst te verlaten met uw lunch, stellen wij u een formule voor van 9€ (keuze uit broodjes, water, kleine snoepjes) – Reservering bij de check-in voor de volgende dag 9u00.
  Covid-regels

Aankomst en verblijf in het hotel:

 • De frontale temperatuur wordt bij de check-in en bij de ingang van het zwembad genomen.
 • Maskers zijn verplicht voor kinderen ouder dan 10 jaar in het hele hotel.
 • De gemeenschappelijke ruimtes van het hotel zijn gesloten, met uitzondering van de receptie. Groepen zijn niet toegestaan.
 • Er zijn interne sanitaire regels opgesteld die strikt moeten worden nageleefd of er wordt u gevraagd om onmiddellijk te vertrekken: uw veiligheid is onze prioriteit.
 • Wandelingen in de open lucht zijn overdag zeer aan te bevelen, aangezien de hotelafdelingen gesloten zijn.

Lees meer over gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Reis veilig en zonder stress.

Gemeenschappelijke plaatsen:

 • Hydro-alcoholische gel dispenser in de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel.
 • Grondmarkeringen in de lobby.
 • Plexiglas voor de balies, de receptie en de wellnessruimte.
 • Gemeenschappelijk toilet (wordt om de 30 minuten schoongemaakt).
 • Al onze medewerkers in het front-office voor de gasten worden gemaskerd.
 • Gesloten seminarieterrein om bijeenkomsten te vermijden (wanneer er geen seminarie is).
 • Aanbevolen de twee trappenhuizen van het hotel.
 • Wellness-centrum gesloten (COVID-verplichting) EXCEPT SWIMMING POOL!

RESTAURANT verplicht gesloten (alleen catering op de kamer).

 • Keukenpersoneel en maatregelen in de keuken en het duiken :
 • Afstand tussen werknemers 1,5m.
 • Steriel uniform van top tot teen voor koks met masker.
 • Keukenapparatuur, vaatwerk etc… twee keer gedompeld voor gebruik.
 • Wegwerpdoekje.
 • Vloerreiniging elk uur.
 • Schoonmaakpersoneel en metingen in de kamer:
  Luchtige kamers van 11.00 tot 13.00 uur voor de schoonmaak.
  Draconische reiniging van de 70 kamers met behulp van gespecialiseerde ANTI-COVID producten.
 • Wegwerplinnen.
 • Minibar verboden.
 • Een nieuwe drankautomaat in de hal.
 • Vloerreiniging van de gangen met behulp van een gespecialiseerde anti-bacteriemachine.
 • Vloerreiniging van de kamers met een gespecialiseerde machine na elke check out (dezelfde machine).
 • Gordijnen en jaloezieën gereinigd na elke check out met een stoommachine.
 • Boeken in de kamers, boek met verboden informatie (alle informatie is te vinden op de site).
 • Gemaskerd personeel en gespecialiseerde uniformen.
Bekijk de zomeraanbiedingen!

Kamerpersoneel en restaurant (brasserie/bar/restaurant/ontbijt) :

 • Personeel draagt hier ook een masker
 • Afstand van 1,5 m tussen tafels en stoelen.
 • Lege tafels zonder peper en zout (alleen op aanvraag, dan worden ze ontsmet).
 • Geen menu’s op de tafels (ze zijn te vinden op de site en op borden in de brasserie en in de zaal) Deze kan u vooraf raadplegen.
 • De drie eetzalen worden aanbevolen om contact tussen klanten te vermijden. Hartelijk bedankt voor het respecteren van uw gewenste kamer, zelfs als deze niet overeenkomt met uw oorspronkelijke wens.
 • Vaatwerk wordt twee keer gewassen voor het drogen (in plaats van één keer).
 • Tafelkleed wordt verwisseld tussen elke klant.
 • Zitplaatsen en stoelen worden elk uur door het schoonmaakpersoneel schoongemaakt.
 • Vloerreiniging na elk uur.

Keukenpersoneel in de keuken en bij de vaat :

 • Afstand tussen werknemers bedraagt altijd 1,5m.
 • Steriel uniform van top tot teen voor koks met masker.
 • Keukenapparatuur, vaatwerk etc… twee keer schoon gemaakt voor gebruik.
 • Wegwerpdoekjes.
 • Vloerreiniging na elk uur.

Schoonmaakpersoneel op kamers :

 • Luchten van de kamers tussen 11.00 en 13.00 uur
 • Reiniging van de 70 kamers met behulp van gespecialiseerde ANTI-COVID producten.
 • Minibar niet mogelijk voor gebruik (de bar beneden is open).
 • Een nieuwe drankautomaat in de hal.
 • Vloerreiniging van de gangen met een gespecialiseerde anti-bacterie machine.
 • Vloerreiniging van de kamers met een gespecialiseerde machine na elke check out (dezelfde machine).
 • Gordijnen worden gereinigd na elke check out met een stoommachine.
 • De mogelijkheid om te lezen op de kamer kan u terugvinden op onze website
 • Ons personeel is voorzien van maskers en gespecialiseerde uniformen.
Bekijk de zomeraanbiedingen!